Samtalsterapi, psykoterapi och familjerådgivning i Stockholm.

Jag är legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare och har mångårig erfarenhet av arbete i offentlig och privat regi. Jag har psykoterapeutexamen från S: t Lukas Utbildningsinstitut i Stockholm. Min mottagning ligger på Tomtebogatan 4, centralt i Stockholm. Där erbjuder jag kortare eller längre psykoterapier, samtalsterapi vid livsproblem, personlighetsutvecklande samtal, familjerådgivning och handledning. Vid till exempel livskriser, utbrändhet, separation, skilsmässa, sorg och trauma kan jag erbjuda tidsbegränsade kontakter. Jag tar även emot för samtalsterapi vid ångest, depression, relationsproblem, självförtroende eller beroenderelaterade problem. Jag arbetar med psykoterapi och familjerådgivning på psykodynamisk grund med kognitiva och beteendeinriktade metoder.

Jag vänder mig till privatpersoner, företag, kommun, landsting och stat inom Storstockholmområdet.

Erik Netterberg
Leg. psykoterapeut
Medlem i Riksföreningen Psykoterapi Centrum
Aukt. familjerådgivare
Medlem i Sveriges Kommunala Familjerådgivare