Familjerådgivning och parsamtal

Med tiden kan många uppleva att en parrelation kan bli mer eller mindre aggressiv, tyst eller på annat sätt konfliktfylld. Man har svårt att prata med varandra om den uppkomna situationen. Det praktiska, intellektuella, känslomässiga och sexuella samlivet kanske går på sparlåga och ingenting fungerar längre som förut. Man börjar fundera över vad som kan ha gått fel i förhållandet och det är inte ovanligt att vissa mönster återkommer trots att man inte vill att det ska vara så. Har kärleken tagit slut? Har vi bråkat sönder förhållandet? Ska vi skiljas? Kanske finns där otrohet eller missbruk med i bilden som komplicerar. När frågorna blir hängande är det ofta en varningssignal och det är lönande att försöka reda ut situationen.

Hur går det till?
I familjerådgivning, parsamtal eller familjeterapi ges parterna tillfälle att tala med varandra om den situation som råder. Hur uppstår/uppstod problemen? Vad får problemen för konsekvenser? Hur ser kommunikationen ut? Frågorna kan vara många men det är viktigt att de får ett svar.
Parterna i samtalet får möjlighet att i lugn och ro ge sin syn på saken samt att lyssna till och reflektera över hur den andre uppfattar det man säger. Man får hjälp och möjlighet att klargöra förväntningar och besvikelser kring sådant som har gått fel i förhållandet och som kan ha förblivit outtalat eller glömts.
Det är viktigt som familjerådgivare att accepter att krisen och konflikten finns och att den måste få ha sin tid. Har det tagit många år att bygga upp och utveckla dem kan den kanske inte lösas med en gång. Min erfarenhet är dock att det många gånger kan vara tillräckligt med några samtal för att vända en negativ spiral eller utveckling och återupprätta en dialog och kontakt i parrelationen. Det viktiga är att man börjar prata med varandra om den situation som råder och vad man kan göra åt den.

Kundval
Det är kommunernas ansvar att erbjuda familjerådgivning till sina medborgare, till en reducerad avgift, egenavgift. Danderyd, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, och Österåker har infört kundval, och jag har fått, i Acord Familjerådgivnings regi, förtroende att anordna familjerådgivning för er som bor i dessa kommuner. Jag tar även emot från andra kommuner.